Nông dân U70 thu tiền tỉ mỗi năm từ ao nuôi cá chình

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=LN5b4jLGBl8

Các videos khác


Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 198

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 223

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 238

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 217

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 203

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1687

Guồng chế
Lượt xem: 971

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1102

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 258