Nông dân U70 thu tiền tỉ mỗi năm từ ao nuôi cá chình

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=LN5b4jLGBl8

Các videos khác


Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 85

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 368

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 377

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 47

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 72

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 664

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 686

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 50

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 733

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 653

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 530