Sinh Nhật 30/10/2002-30/10/2016

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/HNWkcmyUOd8

Các videos khác


Hoạt động của máy...
Lượt xem: 559

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 826

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 404

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1014

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 473

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 523

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 429