Máy éo viên nổi 22kW Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=JJrUmg-Bz1E

Các videos khác


Ao to không lo cá...
Lượt xem: 120

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 113

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 429

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 498

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 744

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 120

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 679

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1340

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1075

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1024

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 521