Biện pháp xử lý ao nuôi sau mùa đông

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/shorts/7Cf7KidVj6Q

Các videos khác


Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 450

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 90

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1276

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 396

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 65

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 104

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 97

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 768

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 791

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 402