Biện pháp xử lý ao nuôi sau mùa đông

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/shorts/7Cf7KidVj6Q

Các videos khác


Hoạt động của máy...
Lượt xem: 630

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 49

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 487

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 325

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 426

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 727

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 41

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 923

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 45

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 646