Biện pháp xử lý ao nuôi sau mùa đông

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/shorts/7Cf7KidVj6Q

Các videos khác


Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1255

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1438

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 767

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 250

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1145

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 273

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 350

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 264

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 289