Sục cánh Guồng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/g4NDa6KUWyI

Các videos khác


Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 257

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 310

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1748

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 288

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1132

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 729

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 788

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 264

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 299

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1380

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1196

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 261