Sục cánh Guồng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/g4NDa6KUWyI

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 639

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 384

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1122

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 371

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 580

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1014

Sinh Nhật...
Lượt xem: 647

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 234

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 539

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 559