MÁY SỤC KHÍ TAM HOA 1500W/220V/380V

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=UwapeJe-n1U

Máy sục khí tạo oxy 3 quả phao

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 646

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 481

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 435

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 547

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 529

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 587

Guồng chế
Lượt xem: 453