Máy sục khí tạo sóng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=VjZRkU8LK0w

Các videos khác


Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 319

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 56

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 723

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 581

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 466

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 917

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 642

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 442

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 695