Máy sục khí tạo sóng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=VjZRkU8LK0w

Các videos khác


Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 212

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 195

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1188

Sinh Nhật...
Lượt xem: 1032

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 809

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 238

Guồng chế
Lượt xem: 1000

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 709

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 686

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1033

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 219

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 219