Máy sục khí tạo sóng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=VjZRkU8LK0w

Các videos khác


Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 502

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 403

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 570

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1148

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 660

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 383

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 600

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 282