Máy sục khí tạo sóng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=VjZRkU8LK0w

Các videos khác


Sục bề mặt 2
Lượt xem: 1035

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1094

Sinh Nhật...
Lượt xem: 1075

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1245

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 273

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 790

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1253

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 251

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 861

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 331

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 1025

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1872