Hoạt động của máy Guồng tôm

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5IqnKwu35LM

Các videos khác


Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1188

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 280

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 809

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 709

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 687

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 964

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 259

Guồng chế
Lượt xem: 1000