Hoạt động của máy Guồng tôm

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5IqnKwu35LM

Các videos khác


Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 58

Guồng chế
Lượt xem: 563

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 467

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 646

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 345

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 20