Thổi khí con sên Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=454ETJdWYJ4

Các videos khác


Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 121

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 187

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1569

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1495

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 928

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 187

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 155

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 929

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 559

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 753