Thổi khí con sên Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=454ETJdWYJ4

Các videos khác


Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 254

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1063

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 11

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 855

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 419

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 560

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 570

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 429

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 577

Guồng chế
Lượt xem: 470