Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 1.5 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Gi6ReW8ceHo

Các videos khác


Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 403

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 832

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 245

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 586

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538

Sinh Nhật...
Lượt xem: 651

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 646

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 373

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 435

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 269

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 481