Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 1.5 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Gi6ReW8ceHo

Các videos khác


Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1053

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1184

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1099

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 706

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 1033

Sinh Nhật...
Lượt xem: 1029

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1678

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 234

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 241