Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 1.5 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Gi6ReW8ceHo

Các videos khác


Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 753

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 155

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1020

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 607

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 183

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 671

Cách chăm sóc "hậu...
Lượt xem: 158

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 608

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 120

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1569