Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 1.5 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Gi6ReW8ceHo

Các videos khác


"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 41

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 484

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 41

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 677

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 442

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 343

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 916