Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 1.5 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Gi6ReW8ceHo

Các videos khác


Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1166

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 666

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 259

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1095

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 289

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 281

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 278

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 250

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1144

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 1035

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 829