Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Sinh Nhật...
Lượt xem: 1075

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 862

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 273

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1144

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1245

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 328

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 281

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 691

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 278

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1821