Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 182

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 529

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1206

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 164

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 829

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 989

Sinh Nhật...
Lượt xem: 959

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 182

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 155

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1020