Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1063

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 10

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 570

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 403

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 855

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 429

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 577

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 8