Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 463

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 138

Guồng chế
Lượt xem: 872

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 614

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 846

Cách chăm sóc "hậu...
Lượt xem: 117

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1461

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 90

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 113

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 550

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 845

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 150