Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 724

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 425

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 47

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 37

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 626

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 677

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 31

Guồng chế
Lượt xem: 556

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 643

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 41