Kỹ thuật nuôi ghép cá truyền thống trong ao I VTC16

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=KVpLGBwIriI

Các videos khác


Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 67

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 677

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 94

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 456

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 557

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 98

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 108

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 801

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 453

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 99

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1034