Sục bề mặt 2

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/xE2H_7x41G4

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn: _Link web_ : Bomviethuynh.vn _Link Facebook_ https://www.facebook.com/…/S%E1%BB%A5...%C…/100008957407724 https://www.facebook.com/hoa.moclan.5... _Link Youtube_ : https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 404

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 824

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 639

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1014

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 559

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 230

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 473

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 523

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 580

Sinh Nhật...
Lượt xem: 647