Sục Khí Tam Hoa

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Y0yFrcMvda4

Các videos khác


Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 18

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 370

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 724

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 56

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 581

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 606

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 50