Guồng chế

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=bM8I4FFVr08

Guồng Chế Việt Huynh

Các videos khác


Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 346

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 921

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 32

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 573

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 446

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 53

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 45

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 631

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 614