Guồng chế

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=bM8I4FFVr08

Guồng Chế Việt Huynh

Các videos khác


Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 756

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 831

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 595

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 774

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 183

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1577

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 211

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 201

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1111

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 932