Guồng chế

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=bM8I4FFVr08

Guồng Chế Việt Huynh

Các videos khác


Sinh Nhật...
Lượt xem: 651

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 403

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 837

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 240

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 413

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1026

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 374

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 833

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538