Máy tạo sóng

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=wpr9LUN4REM

Các videos khác


"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 97

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 801

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 97

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 402

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 66

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 675

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 791