Guồng chế Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Rm8K66rUG0U

Các videos khác


Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 836

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 269

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1128

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 528

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 387

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 237