Guồng chế Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/Rm8K66rUG0U

Các videos khác


Sục khí bề mặt
Lượt xem: 898

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 550

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 151

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 112

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1120

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 520

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 142

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 471

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 113

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 521

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 773