Máy sục khí bề mặt model: Y14SP

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/ytKmcpoLho4

Các videos khác


Máy tạo sóng
Lượt xem: 1129

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 240

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 529

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 403

Sinh Nhật...
Lượt xem: 651

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 269

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 387

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 373