Máy sục khí bề mặt model: Y14SP

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/ytKmcpoLho4

Các videos khác


Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 788

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 821

Sinh Nhật...
Lượt xem: 1005

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 168

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 217

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 684

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 238

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1157

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1075

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1303