Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 0.75 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/xXXGLf_C0Eo


Các videos khác


Sục khí bề mặt
Lượt xem: 586

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 547

Guồng chế
Lượt xem: 453

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 529

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 373

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1025

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1129

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 387