Máy Tạo Sóng đơn Việt Huynh Y15TS - 0.75 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/xXXGLf_C0Eo


Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 809

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 990

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 453

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1282

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 498

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 99