Máy sục khí tam hoa máy nổ Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=NMo3qY3E5i8

Các videos khác


Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 768

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 676

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1365

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 97

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 101

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 642

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 523

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 65

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 90

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 791