Máy sục khí tam hoa máy nổ Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=NMo3qY3E5i8

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 873

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 550

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 464

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 521

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 534

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 151

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 710