Máy bơm thổi khí 24kW Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5Lz_rslBiKk

Các videos khác


Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 877

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 20

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 298

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 13

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 617

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 18

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 680

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 571

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 549

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 415