Máy bơm thổi khí 24kW Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5Lz_rslBiKk

Các videos khác


Guồng chế
Lượt xem: 604

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 458

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1280

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 597

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 632

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 938

Lắp ráp sục cánh...
Lượt xem: 438

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 952

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 40