Máy bơm thổi khí 24kW Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5Lz_rslBiKk

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 838

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 681

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 749

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 126

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 711

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 489

Guồng chế
Lượt xem: 838