Tạo Sóng 1,5 Kw

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/fTe5seunp3M

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn:
_Link web_ : Bomviethuynh.vn
_Link Facebook_
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://www.facebook.com/hoa.moclan.5...
_Link Youtube_ :
https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


Máy tạo sóng
Lượt xem: 1121

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1014

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 230

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 638

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 384

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 428

Sinh Nhật...
Lượt xem: 647

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 394

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 404