Tạo Sóng 1,5 Kw

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/fTe5seunp3M

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn:
_Link web_ : Bomviethuynh.vn
_Link Facebook_
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://www.facebook.com/hoa.moclan.5...
_Link Youtube_ :
https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1436

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 331

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 278

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 259

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 327

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 823

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 790

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1245

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1095

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1144

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 861