Tạo Sóng 1,5 Kw

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/fTe5seunp3M

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn:
_Link web_ : Bomviethuynh.vn
_Link Facebook_
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://www.facebook.com/hoa.moclan.5...
_Link Youtube_ :
https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1616

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 659

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1075

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 203

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1688

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 821

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 1013

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 223

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 220