Tạo Sóng 1,5 Kw

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/fTe5seunp3M

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn:
_Link web_ : Bomviethuynh.vn
_Link Facebook_
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://www.facebook.com/hoa.moclan.5...
_Link Youtube_ :
https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


Thổi khí con sên...
Lượt xem: 120

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 52

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 521

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 128

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 679

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1075

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 837

Guồng chế
Lượt xem: 834

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1409

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 66