Tạo Sóng 1,5 Kw

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/fTe5seunp3M

Thông tin chi tiết xin liên hệ : 02203 777 494 hoặc 0934 578 777 Truy cập trang web và youtube để thấy nhiều hình ảnh và video hơn:
_Link web_ : Bomviethuynh.vn
_Link Facebook_
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://www.facebook.com/hoa.moclan.5...
_Link Youtube_ :
https://www.youtube.com/channel/UCXxE...

Các videos khác


Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 877

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1176

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 415

Guồng chế
Lượt xem: 504

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 571

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 863

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 13

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 625