Độc đáo nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=SJhSuLN9LTg

Các videos khác


Cách chăm sóc "hậu...
Lượt xem: 208

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 234

Guồng chế
Lượt xem: 994

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 241

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 215

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1027

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 216

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1184

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1099

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 835