Độc đáo nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=SJhSuLN9LTg

Các videos khác


Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1158

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1277

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 805

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 1046

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 848

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 289

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1108

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1897

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 285