Độc đáo nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=SJhSuLN9LTg

Các videos khác


Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 637

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 994

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 205

Guồng chế
Lượt xem: 923

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 756

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 201

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 931

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1577

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1213

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 172

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 944