Độc đáo nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=SJhSuLN9LTg

Các videos khác


"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 99

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 557

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 69

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 67

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 456

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 406

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1034

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 95

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 677

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 453