Tổng Hợp Sục Khí Cánh Guồng Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/b_BzAf3ycS4

Các videos khác


Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1201

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 610

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 737

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 55

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 643

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 458

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 28

Cách chăm sóc "hậu...
Lượt xem: 40

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 62

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 57