Ao to không lo cá đói vì đã có máy cho cá ăn sử dụng thổi khí

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5kKemWqPtg8

Các videos khác


Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 490

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 680

Sinh Nhật...
Lượt xem: 680

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1099

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 595

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 571

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 18

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 21