Ao to không lo cá đói vì đã có máy cho cá ăn sử dụng thổi khí

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5kKemWqPtg8

Các videos khác


Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 28

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 938

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 57

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 597

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 507

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 53

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 40

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 632

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 458

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 610