Ao to không lo cá đói vì đã có máy cho cá ăn sử dụng thổi khí

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5kKemWqPtg8

Các videos khác


Hoạt động của máy...
Lượt xem: 707

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1409

Mách bà con cách ủ...
Lượt xem: 128

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 679

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 435

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 90

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 52

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 88

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 548

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 120

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1075