Việt Huynh - Nhà cung cấp thiệt bị thủy sản hàng đầu Việt Nam

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/F19sGCV_W9s

Các videos khác


Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 270

Ao to không lo cá...
Lượt xem: 340

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 705

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 1111

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 1277

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 874

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 750

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 276

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 375

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 271

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 805