Lắp ráp sục cánh guồng

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=q3B2BPVKpLM

Bên công ty em có cung cấp đầy đủ phụ kiện để làm guồng chế Ngoài ra bên công ty còn có cả dịch vụ lắp ráp

Các videos khác


Hoạt động của máy...
Lượt xem: 839

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 686

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1188

Sinh Nhật...
Lượt xem: 1032

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 810

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 755

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 280

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 964

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 1058

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 236

Cách chăm sóc "hậu...
Lượt xem: 210