Lắp ráp sục cánh guồng

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=q3B2BPVKpLM

Bên công ty em có cung cấp đầy đủ phụ kiện để làm guồng chế Ngoài ra bên công ty còn có cả dịch vụ lắp ráp

Các videos khác


Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1403

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 708

Giải phẫu chi tiết...
Lượt xem: 90

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 731

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 1055

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 110

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 581

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 122

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 614

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 533