Lắp ráp sục cánh guồng

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=q3B2BPVKpLM

Bên công ty em có cung cấp đầy đủ phụ kiện để làm guồng chế Ngoài ra bên công ty còn có cả dịch vụ lắp ráp

Các videos khác


Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 413

Sinh Nhật...
Lượt xem: 651

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 646

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 587

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 529

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 240

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 565

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 435