Lắp ráp sục cánh guồng

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=q3B2BPVKpLM

Bên công ty em có cung cấp đầy đủ phụ kiện để làm guồng chế Ngoài ra bên công ty còn có cả dịch vụ lắp ráp

Các videos khác


Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 31

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 466

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 321

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 724

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 41

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 626

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 484

Máy tạo sóng
Lượt xem: 1234