"HOA" Việt Huynh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=5Lz_rslBiKk

Các videos khác


Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1340

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1075

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 493

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 435

Biện pháp xử lý ao...
Lượt xem: 90

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 707

Tạo sóng 2,2 kW
Lượt xem: 521

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 486

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 52

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 117