Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 145

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 534

Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 464

MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1121

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 899

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 113

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 581

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 141

Sục Khí Tam Hoa
Lượt xem: 848