Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


MÁY SỤC KHÍ TAM HOA...
Lượt xem: 1213

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 944

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 164

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 531

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 205

Độc đáo nuôi lươn...
Lượt xem: 183

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 774

Sinh Nhật...
Lượt xem: 960

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 188

Máy éo viên nổi 22kW...
Lượt xem: 187

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1026