Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


Ao to không lo cá...
Lượt xem: 38

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 626

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 607

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 57

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 31

Tổng Hợp Sục Khí...
Lượt xem: 343

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 566

"HOA" Việt Huynh
Lượt xem: 41

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 466

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 47