Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 237

Tạo sóng hai tác...
Lượt xem: 413

Tạo Sóng 1,5 Kw
Lượt xem: 481

Hoạt động của máy...
Lượt xem: 565

Sục bề mặt 2
Lượt xem: 538

Tạo sóng 2 tác dụng
Lượt xem: 837

Lắp xéc măng đúng...
Lượt xem: 1026

Máy Tạo Sóng đơn...
Lượt xem: 240

Sục khí bề mặt
Lượt xem: 587

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 529