Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


Việt Huynh - Nhà...
Lượt xem: 687

Máy guồng quạt nước...
Lượt xem: 1103

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 238

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 1037

Thổi khí con sên...
Lượt xem: 244

Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 1033

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 280

Khởi nghiệp VTC 16
Lượt xem: 227

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 212

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 195