Tạo sóng 2,2 kW

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/48XAQAjv2KA

Các videos khác


Guồng chế Việt Huynh
Lượt xem: 809

Máy sục khí tam hoa...
Lượt xem: 89

Sinh Nhật...
Lượt xem: 844

Máy Thổi Khí Con Sên
Lượt xem: 524

Kỹ thuật nuôi ghép...
Lượt xem: 96

Chúc bà con năm mới...
Lượt xem: 65

Máy bơm thổi khí...
Lượt xem: 83

Sục khí cánh guồng...
Lượt xem: 645

Nông dân U70 thu...
Lượt xem: 29

Sục cánh guồng chế
Lượt xem: 773